Ujjayi pranayama

”Andning är Liv”, enligt Sri T. Krishnamacharya och Sri K. Pattabhi Jois lära.

Den så kallade ujjayandningen är en djupandning då du andas in genom näsan, fyller lungorna med luft och andas ut genom näsan.

Ett sätt att ”hitta andningen” kan vara att tänka sig att handen är en spegel. Gör imma på den, sedan gör du samma sak med med munnen stängd, och efter det andas du både ut och in med den ”spänning” i halsen. Ett lågt väsande ljud.

(Detta går vi igenom på helgkursen )

Varje asana (rörelse) kräver antingen en in- eller ut-andning vilket gör att det blir en rytm som gör att du får ett flöde i dina rörelser (asanas).