Ashtau=8

”Ashtanga” betyder ordagrant åtta grenar. De beskrivs av Patanjali som:

  • Yama (återhållsamhet)
  • Niyama (disciplin)
  • Asana (ställningar)
  • Pranayama (andningskontroll)
  • Pratyahara (tillbakadragande av sinnena)
  • Dharana (koncentration)
  • Dhyana (meditation)
  • Samadhi (kontemplation/djup meditation)

Dessa grenar bär upp varandra. Asanaträning (ställningar) måste etableras för en korrekt utövning av pranayama (andningsövningar) och är nyckeln till utvecklingen av yamas och niyamas. När dessa fyra externt orienterade delar är fast förankrade, kommer de fyra sista internt orienterade delarna med tiden att utvecklas av sig själva.