Tack till dem som skapat yogan

ASHTANGA MANTRA

 

Om

Vande Gurunam charanaravinde

Sandarshita svatmasukavabodhe

Nishreyase jangalikayamane

Samsara halahala mohashantyai

 

Abahu Purushakaram

Shankhacakrsi dharinam

Sahasra sirasam svetam

Pranamami patanjalim

Om

 

 

 

Översättning:

 

Om
Jag bugar mig i ödmjukhet inför den högste Gurus lotusfötter

som genom sin kunskap undervisar uppvaknandet av den största lycka,
som tar bort vanföreställningen från den förgiftade betingade existens.

Till Patanjali en inkarnation av Adi Sesha
– vit till färgen och med tusen strålande huvuden
– mänsklig till formen nedan axlarna,
hållandes svärdet av urskillning, ett hjul av eld representerad den oändliga tid
och en snäcka representerande det gudomliga ljudet.
Till honom faller jag på knä.
Om